18 Nissim Bahar Street, 
Jerusalem,
9451142,
ISRAEL

Tel: +972-2-622-2104

Email: info@english4students.com

© english4students.com. All rights reserved.

אנגלית לאוניברסיטה ולעסקים - English for University and Busines

₪145.00Price

אידיאלי להכנה לפסיכומטרי, GMAT, TOEFL (או כל בחינה) ומשא ומתן עסקי

קורס ברמה גבוהה המורכב מ- 105 שיעורים המובילים למיומנות באנגלית אקדמית ועסקית

מלמד 500 מילים של אוצר מילים ברמה גבוהה

למדו לקרוא את שבוע העסקים ואת הזמנים הפיננסיים

למדו את האנגלית של משא ומתן

מתרגל גם דקדוק חיוני